poly-warning

Beställ vårt produkt- och patient­informations­material

Via beställningsformuläret nedan kan ni beställa våra hjälpmedel och även ladda hem PDF-versioner av Colrefuz patientbroschyr och Colrefuz produktinformation.

Patientinformationsbroschyr

Doseringskort

Produktinformation

Har du problem med hemsidan eller med att beställa material? Skicka ett mail till info@actavis.se

Skriv Colrefuz på receptet när du vill behandla dina patienter med kolkicin

Läkemedel med den aktiva substansen kolkicin har fram till registreringen av Colrefuz endast varit tillgänglig som licensläkemedel och lagerberedning under namnet Kolkicin APL. Enskild licensförskrivning vid gikt kommer nu att upphöra och ersättas med Colrefuz. Skriv därför Colrefuz på receptet när du förskriver kolkicin.

Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling