poly-warning

Giktkalkylator

Med hjälp av Giktkalkylatorn kan du poängsätta patientens uppvisade symtom enligt tabellen nedan. Giktkalkylatorn räknar sedan ut summan av alla poäng. Ju högre poängsumma desto mer sannolik är diagnosen akut gikt.

Varje fråga har två svarsalternativ, som antingen bekräftar eller motsäger hypotesen. Det ena svaret ger 0 poäng och det andra tilldelas från 0,5 till 3,5 poäng, beroende av parameterns inverkan. Resultatet varierar från 0 till 13, där 0 är ett tecken på mycket låg risk och en diagnos är därför osannolik. 13 poäng indikerar istället för en mycket hög risk för akut gikt.

Antal poäng:

0

RÄKNA UT »

Poängförklaring

  • 0 – 4prevalens 2,2 % – Diagnos är osannolik.
  • 4,5 – 7,5prevalens 31,2 % – Diagnos kan inte fastställas, men kan inte heller uteslutas. Vidare utredning med i första hand ledvätskeanalys rekommenderas.
  • 8 – 13prevalens 80,4 % – Talar starkt för gikt – rekommendation: att påbörja behandling och undersökas för gikt-associerade sjukdomar.

* Första metatarsofalangealleden
** kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke, TIA eller perfer kärlsjukdom

Adapterad från:

Janssens et al, A diagnostic rule for acute gouty arthritis in primary care without joint fluid analysis,
Archives of Internal Medicine, 2010;170(13):1120–6.

Information om friskrivelse

Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling