poly-warning

Hjälpmedel för diagnostik och behandling av gikt

Actavis har tagit fram en interaktiv Giktkalkylator, baserad på Jansen et al.* som kan vara vara ett stöd för diagnostik av gikt om ledvätskeanalys ej är möjlig.

* Janssens et al, A diagnostic rule for acute gouty arthritis in primary care without joint fluid analysis, Archives of Internal Medicine, 2010;170(13):1120–6.

Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling