Snabbfakta om Colrefuz (Kolkicin)

  • Terapeutiska Indikationer:
    • Behandling av akut gikt
    • Profylax mot giktattack vid behandlingsinitiering med allopurinol och urinsyrasänkande medel
  • Kan ge smärtlindring inom ett dygn vid akut gikt1
  • Kombinationsbehandling med allopurinol förebygger giktattacker
  • Kan även ges till vissa patienter där NSAID eller kortison är olämpliga3
Blomman tidlösa
Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling