Colrefuz® (Kolkicin)

Nu ett registrerat läkemedel vid behandling av gikt

Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling

Colrefuz har en plats både vid akut gikt och i kombinationsbehandling med allopurinol.

Vid akuta giktattacker kan behandling med Colrefuz lindra smärtan inom 24 timmar.1

Drabbas patienten av upprepade akuta giktattacker, fler än tre-fyra per år, är uratsänkande terapi indicerad.* Vid insättning av t ex allopurinol ökar risken för giktanfall under de första 3–6 månaderna. Kombinationsbehandling med Colrefuz kan förebygga nya giktattacker.2

*Enligt Läkemedelsverkets riktlinjer (2016) kan patienter med någon av nedanstående riskfaktorer sättas in på uratsänkande behandling redan efter första anfallet: ålder < 40 år, uratnivå > 480 μmol/l, tofi, skelettpåverkan som ses vid bilddiagnostik, multipelt ledenga-gemang, uratnjursten, komorbiditet (njursvikt, hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt).3

Colrefuz behandling av gikt

Akut giktattack 2-3

 
Colrefuz behandling av gikt

Läkarbesök

 

Colrefuz kan lindra smärtan inom 24 timmar

Colrefuz behandling av gikt

Akut giktattack

 
Colrefuz behandling av gikt

Läkarbesök

 

Colrefuz kan ges till patienter med ulcusanamnes, wafarinbehandling,
hjärtsvikt och diabets

Colrefuz förebygger giktattacker vid initiering av allopurinol

Colrefuz behandling av gikt

 

 

Skriv Colrefuz på receptet när du vill behandla dina patienter med kolkicin

Läkemedel med den aktiva substansen kolkicin har fram till registreringen av Colrefuz endast varit tillgänglig som licensläkemedel och lagerberedning under namnet Kolkicin APL. Enskild licensförskrivning vid gikt kommer nu att upphöra och ersättas med Colrefuz. Skriv därför Colrefuz på receptet när du förskriver kolkicin.

Snabbfakta om Colrefuz

  • Terapeutiska Indikationer:
    • Behandling av akut gikt
    • Profylax mot giktattack vid behandlingsinitiering med allopurinol och urinsyrasänkande medel
  • Kan ge smärtlindring inom ett dygn vid akut gikt1
  • Kombinationsbehandling med allopurinol förebygger giktattacker
  • Kan även ges till vissa patienter där NSAID eller kortison är olämpliga3
Blomman tidlösa