poly-warning

Colrefuz® verkningsmekanism

Verkningsmekanism för Colrefuz är inte helt klarlagd men anses ha en antiinflammatorisk effekt på giktanfallen.6 Vid ett giktanfall beror smärtan och inflammationen på att neutrofiler ansamlas i leden till följd av frisättning av IL-1β från makrofager som har reagerat på uratkristallerna. I leden frisätter (degranulerar) neutrofilerna bl a cytokiner som orsakar smärta och inflammation. Colrefuz inhiberar frisättningen av IL-1β från makrofager vilket gör att neutrofiler inte attraheras till den drabbade leden, därmed uteblir inflammationen och smärtan.

Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling