poly-flower

Behandlingsguider vid akut gikt och profylaktisk behandling

Profylaktisk behandling av gikt

Colrefuz kan kombineras med uratsänkande läkemedel för att förebygga giktanfall vid behandlingsinitiering med uratsänkande läkemedel.

”Vid insättning av uratsänkande behandling ökar risken för giktanfall de första 3–6 månaderna, vilket patienterna måste informeras om. I samband med insättande av uratsänkande terapi och under den period terapijustering pågår bör därför profylax mot giktanfall ges, med NSAID/COX-2-hämmare eller kolkicin i upp till sex månader.”

Läkemedelsverket: Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation

Dosering Colrefuz vid profylax mot giktattack

Colrefuz 500 mikrogram ges två gånger dagligen. Behandlingstiden ska bestämmas efter bedömning av faktorer så som skovfrekvens, längd på giktattack samt förekomst och storlek av tofi.

Behandling med allopurinol
Colrefuz – 2 tabletter dagligen

Behandling med uratsänkande läkemedel

Treat to target

För att motverka utfällning av nya uratkristaller och reducera befintliga ansamlingar av kristaller, ska serumurat minskas ned till under 360 μmol/l. Behandlingen med uratsänkande läkemedel måste därför vara målstyrd (treat to target). Efter initiering av det uratsänkande läkemedlet bör därför uratvärdet kontrolleras en gång per månad och dosen upptitreras tills målvärdet är uppnått.3

Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling