Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen som drabbar 1-2% av befolkningen.

Vad orsakar gikt?

Gikt är en inflammation som oftast drabbar stortåns inre led men kan även drabba andra leder i kroppen. Typiskt är att giktattacken kommer plötsligt och startar ofta på natten. Det är inte ovanligt att du också får feber och känner dig sjuk och frusen. Utan behandling försvinner oftast giktsmärtan inom någon eller ett par veckor. Orsaken till gikt beror på att det har bildats kristaller av ett ämne som kallas urinsyra i leden. Urinsyra bildas när kroppen bryter ner en grupp ämnen som kallas för puriner som finns i dina celler men också i mat och dryck du konsumerar. Kristallerna kan liknas vid små vassa nålar som din kropp uppfattar som främmande föremål och då reagerar med en inflammation. Inflammationen orsakar kraftig smärta, rodnad och svullnad i leden.

urinsyramangd-gikt

Vanliga orsaker till att urinsyrakristaller bildas:

 • Låg utsöndring av urinsyra

  Din kropp lyckas inte få bort urinsyran via urinen i tillräckligt hög takt. Det kan bero på en försämrad njurfunktion men det kan också vara en medfödd dålig förmåga att utsöndra urinsyra via njurarna.

 • Läkemedel och alkohol

  Du använder vissa läkemedel eller dricker större mängder alkohol som ökar mängden urinsyra i blodet.

 • Övervikt

  Kan bidra till att mer urinsyra bildas i kroppen.

 • Högt intag av puriner

  Mängden puriner har blivit större än vad din kropp kan bryta ned. T ex att du under en längre tid har ätit mat som innehåller mycket puriner. Även drycker som innehåller fruktsocker kan orsaka en ökad bildning av puriner i levern. En hög purinmängd kan också bero på att vissa av dina celler bryts ned i en hög takt som t ex hudcellerna vid psoriasis.

Vad orsakar gikt?

LÄS MER »

Tips & råd

LÄS MER »

Läkemedels-
behandling vid gikt

LÄS MER »

När ska du söka vård?

LÄS MER »

Vad orsakar gikt?

LÄS MER »

Tips & råd

LÄS MER »

Läkemedels-
behandling vid gikt

LÄS MER »

När ska du söka vård?

LÄS MER »