Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen som drabbar 1-2% av befolkningen.

Söka vård gikt

Läkemedelsbehandling vid akuta giktattacker

Din läkare kan ordinera något av följande tre läkemedel för att lindra smärtan och inflammationen i leden: Kolkicin, NSAID eller kortison.

Kolkicin

Kolkicin dämpar inflammationen och minskar smärtan i lederna vid akut gikt. Vid akut gikt lindras besvären oftast efter 1-3 dygns behandling.

NSAID

NSAID är en grupp antiinflammatoriska- och smärtstillande läkemedel. NSAID är en förkortning av (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug). Vid behandling med NSAID brukar smärtan minska efter 2-3 dygns behandling.

Kortison

Kortison hämmar inflammationen vid akuta giktanfall. Finns både som tabletter och injektion där läkaren sprutar direkt i den inflammerade leden.

Läkemedel som förebygger nya giktattacker

Om du får upprepade giktattacker kan din läkare rekommendera dig att använda ett läkemedel som sänker mängden urat i blodet. I samband med att behandlingen startar kan kolkicin eller NSAID användas för att förebygga giktattacker. Din läkare kan vilja att du kombinerar ett uratsänkande läkemedel med kolkicin eller NSAID under den första behandlingstiden.

Vad orsakar gikt?

LÄS MER »

Tips & råd

LÄS MER »

Läkemedels-
behandling vid gikt

LÄS MER »

När ska du söka vård?

LÄS MER »

Vad orsakar gikt?

LÄS MER »

Tips & råd

LÄS MER »

Läkemedels-
behandling vid gikt

LÄS MER »

När ska du söka vård?

LÄS MER »